Er werden handen geschud …

Op donderdag 30 mei 2013 zijn wij, Jan, Daniel, Erik, Richard en Aisha vanuit Werk en Inkomen ( Gemeente Oldambt ) vertrokken naar Bad Nieuweschans.Onderweg hebben we Anne en Brenda opgehaald op weg naar het EDR gebouw.

Daar aangekomen stonden onze collega,s Holger,Jürgen,Stephan,Doris, Karin, Iwan en Sergei ons getrouw op te wachten.Om de spanning wat af te breken hebben we nog gezamenlijk wat nicotine gehalte naar binnen verwerkt en bijgepraat.Aan de sfeer te merken waren we best nerveus van enthousiasme waren dat we erbij mochten zijn bij de website van ”Op de weg van Anne Frank” die via internet wereld wijd word geïnstalleerd en dat wij als Nederlandse en Duitse langdurig werklozen hier aanwezig mogen zijn en een deelname aan deze project en site mogen deelnemen.Onder tussen kwamen ook menige van de Projectdragers,Projectpartners gearriveerd.Binnen aangekomen werden we van harte verwelkomd ,er heerste een warme aangename sfeer van eenheid en samenwerking waar achtergrond niks uitmaakte.Er werden handen geschud en een kort praatje met ons gemaakt.

Daarna brak het moment aan waar iedereen zo naar toe had geleefd en gewerkt.Alle des betrokkenen hebben een stuk verteld over hun bijdrage, hoe het project Op de Weg van Anne Frank is ontstaan,door wie, hoe het idee voor deze website is ontstaan en waarom,het doel om te slagen d m v deze site tot een wereldwijd succes te maken om overlevenden te bereiken en hun op deze manier, de gelegenheid te bieden om hun verhaal en ervaringen te vertellen en met ons te delen.Hierdoor beseffend, dat wij moeten blijven waken voor herhaling in welk aard van dien, ons behoeden en alert te maken voor soortgelijke situaties of omstandigheden.Ook werden er menig malen dank betuigingen gedaan aan alle mensen van de desbetreffende en financiële organisaties die hier hun dienstbaarheid en bijdrage hebben geleverd.Wij als projectmedewerkers werden niet vergeten.Wij mogen ook aan deze bijzondere website deelnemen zowel verslag schrijven, foto,s maken of meedenken aan activiteiten die aan de geschiedenis bijdragen en op weg naar een betaalde baan.

De website werd thema voor thema gepresenteerd.Wanneer het site Restauratie Werkzaamheden wordt gepresenteerd met de bijbehorende foto,s van het Gedenkplek met 102.000 stenen.Gedeeltelijk gerenoveerd,die wij met elkaar samen als groep,team dit werk doen.Bij het zien van de bijbehorende foto,s ervaar je een goed gevoel van trots, waardering,en voldoening, verricht des ondanks de barre weersomstandigheden die wij met goed overleg niet altijd hoeven te ondergaan, desondanks krijgen wij op deze manier de gelegenheid aangeboden om aan deze mooie project te werken en ondervinden op deze wijze een betrokken gevoel.

Dankzij onze fotograaf ,kan op de site gezien worden wat en hoe we met onze gezamenlijke werkzaamheden tussen Duitse collega,s en nederlandse collega,s kunnen samen werken.De weersomstandigheden bepaalt welles onze stemming in het negatieve , maar met werken z we vormen we toch weer een eenheid.Zie je één van onze leidinggevende die de nodige aantekeningen met een collega doorneemt.Een bezem die ook een korte pauze heeft.Collega,s met de nodige sfeer vreedzaam samenwerken. Gezamenlijke gesprek voeren voor verbetering,met een de groep en weten wat je moet doen. Samen beslissen om kwaliteit van de renovatie te leveren. Met de zuivere precisie werken.De begeleiding werkgroep leider,geregeld langs en zijn waardering uit,mee denkt,mee voelt en ons ondersteunt is super geweldig en bevorderlijk voor de werk sfeer.Schoolgaande kinderen of toeristen die hun waardering voor ons dankbare werk betonen, een gesprek met ons aangaan over de renovatie en vorderingen van het werk,,vragen stellen of over de oorlog hebben geven je des te meer reden tot motivatie voor je werk.

Het aller spannendste moment was wel de toppunt van kippevel , toen de Duitse en Nederlandse burgemeesters, van Leer en Oldambt samen op de knop mochten drukken om deze geweldige website ‘Op de weg van Anne Frank’ de ether in te lanceren. Mooi gevoel was dat, gezamenlijk dit te mogen ervaren was apart en het gevoel te hebben dat je er ook bij mag horen.Een website die voor sommige mensen onvergetelijk en sommige terugkerende verdriet herdenkt, zowel herbeleeft,om hier als projectmedewerkers deel aan te mogen is een eer.

Na al dit gezamenlijke vreugde ,samen met de pers,tv en radio te hebben gedeeld,hebben we gezamelijk een heerlijke lunch gehad, nagepraat en weer met ons eigen groepje afscheid genomen van elkaar.

Wij als Projectmedewerkers willen via deze weg iedereen van alle betrokkenen van het project ‘Op de weg van Anne Frank van harte bedanken dat wij als Duitze en Nederlandse langdurig werklozen hierbij aanwezig mochten zijn en dat wij ook een een bijdrage aan de website mogen leveren, voor de gastvrijheid en uitstekende goede zorg die ons werd aangeboden.

Projectmedewerkster : Aisha Alihusain

Supported by


The project "On the way of Anne Frank" is finished.
This website documents the project work and presents the results to the public.